Ohr Torah Stone

עושים לזמן מקום: שירים – מאת הרב שאול וידר

Posted By OTSTeam On August 19, 2013 @ 7:18 pm In | Comments Disabled

והשיר יבוא יש לנקד את המילים הבאות אל מולי לאפר את הפנים הנשקפות בראי. למחוק את הספק, להדגיש את הגוונים. להרויח בין המילים. למרוח על שאר הפנים, שלא יהיה סימן לדחוס לצפוף, לקמטים. והשיר, יבוא נקי, מוכן למסע העינים, לפעמי הלב

להזמין את הספר


URL to article: https://ots.org.il/publications/%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%a8/

Copyright © 2014 Ohr Torah Stone. All rights reserved.