אהד טהרלב

Rav Ohad Teharlev

ספרא וסיפא (נשית) ירדו כרוכים מהשמים

ספרא וסיפא (נשית) ירדו כרוכים מהשמים הרב אהד טהרלב מנהל התוכניות הישראליות, מדרשת לינדנבאום חז”ל בכמה ממדרשיהם על מתן תורה מדגישים שעם התורה ירדה גם החרב והמלחמה לעולם: “ספרא וסיפא ירדו כרוכים מן השמים”(ספרי עקב מ’); “הר חורב שבו נשמעה

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.