אהד טהרלב
Rav Ohad Teharlev

ספרא וסיפא (נשית) ירדו כרוכים מהשמים הרב אהד טהרלב מנהל התוכניות הישראליות, מדרשת לינדנבאום חז”ל בכמה ממדרשיהם על מתן תורה מדגישים שעם התורה ירדה גם החרב והמלחמה לעולם: “ספרא וסיפא ירדו כרוכים מן השמים”(ספרי עקב מ’); “הר חורב שבו נשמעה החרב”(תנחומא במדבר ז). במדרשים נוספים אנו מוצאים חיבור וזיקה בין התורה והחרב: עץ החיים שניטע …

Read more