בהעלותך
Rav Nechemia Krakover

  על פי ה’ יסעו הרב נחמיה קרקובר הקב”ה מציב בפני דור המדבר ניסיון שמחדד את משמעות המחויבות ואת עצמתה של האמת האלוקית – לנסוע ולחנות על פי ה´ מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט סיון תשע”ו, 15/06/2016 מי מאתנו לא עמד פעם לפני בחירה מורכבת ואמר לעצמו ‘אילו רק יכולתי לקבל מסר מריבונו …

Read more

האחדות הלאומית היא חלק ממצוות בנית המשכן שני טרגין מדוע מוזכרת מצוות הפסח יחד עם צווים רבים נוספים, ומה חשיבות מצאו הטמאים במצוות הפסח שדווקא עליה שאלו למה נגרע? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט”ז סיון תשע”ה, 03/06/2015 מיד לאחר חנכת המזבח של הנשיאים, התורה ממשיכה לתאר את חנוכת המנורה על ידי אהרון הכהן. …

Read more