בועז פש

?למה לא גיירתם אותה קודם

השאלה היא “למה לא גיירתם אותה קודם” ולא “למה אתם מגיירים אותה עכשיו”? הרב בועז פש ראש כולל תורת יוסף “עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי” – אמרה רות. תמיד תמהתי על החפץ. למה גר אחד עולה בידו לממש את חפצו ולהפוך

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.