בלק

  כי לא נחש ביעקב הרב אלי אטיה דרך ההנהגה של ה´ אינה דטרמיניסטית: גם נביא עשוי לאבד את ראייתו ולעומתו אתון מסוגלת לראות מחזה אלוקים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ו תמוז תשע”ו, 12/07/2016 פרשת בלק ובלעם הינה מיוחדת ולא שגרתית לא רק מצד תוכנה, אלא בשל העובדה שבעת התרחשותה לא היה אפילו …

Read more

הרוח המוליכה במדבר חזי זכריה בלעם זוכה לרגעי רוממות רוח והתגלות אלוקית, רוח אשר מרימה אותו מאשפתות. אבל את ההזדמנות הוא מפספס מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ד תמוז תשע”ה, 01/07/2015 לצד החום הכבד ותנאי הקיצון שבמדבר, גם לרוח יש תפקיד חשוב בהוויתם ובתחושתם של העם הצעיר הצועד בו. את הרוח ירגישו הם ככל הלך …

Read more