בראשית

אור תורה: בראשית תשע”ו

מדוע נאסר לאכול מפרי עץ הדעת? הרב שלמה ריסקין   המאבק בין הדמויות בסיפור גן עדן הוא תמצית המאבק האנושי שבכל דור ודור, שעניינו: האם אני מוכן לכוף את עצמי לסמכות דתית-חוקתית גבוהה יותר, או שמא אני מבכר להכריז כי

Read More
Photo: Chaim Snow

אור תורה: פרשת בראשית

 מקומו של האדם בעולם הרב שלמה ריסקין  לאחר כל שלב במעשה הבריאה מופיעה אמירה שיש בה משום שיפוט ערכי: “וַיַּרְא אֱ-לֹהִים כִּי טוֹב”. יוצא מכלל זה הוא תיאור בריאת האדם, הנעדר את האמירה הזו. מדוע? הרב שלמה ריסקין מסביר מדור

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.