בראשית

מדוע נאסר לאכול מפרי עץ הדעת? הרב שלמה ריסקין   המאבק בין הדמויות בסיפור גן עדן הוא תמצית המאבק האנושי שבכל דור ודור, שעניינו: האם אני מוכן לכוף את עצמי לסמכות דתית-חוקתית גבוהה יותר, או שמא אני מבכר להכריז כי אני הוא הסמכות הקובעת לגבי עצמי מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ד תשרי תשע”ו, 07/10/2015 …

Read more

Photo: Chaim Snow

 מקומו של האדם בעולם הרב שלמה ריסקין  לאחר כל שלב במעשה הבריאה מופיעה אמירה שיש בה משום שיפוט ערכי: “וַיַּרְא אֱ-לֹהִים כִּי טוֹב”. יוצא מכלל זה הוא תיאור בריאת האדם, הנעדר את האמירה הזו. מדוע? הרב שלמה ריסקין מסביר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט תשרי תשע”ה, 13/10/2014 חכמי ימי הביניים מציינים ארבע דרגות …

Read more