בשלח

אישה ופרשה: בשלח תשע”ז

  לעבור את הקיר בהגיעם אל הים הסגור, ללא פתרון נראה לעין ורק מציאות בלתי אפשרית להתקדמות, עומדים לראשונה בני ישראל אל מול הקיר הראשון בחייהם כאומה. הקב”ה לוקח צעד אחד אחורה ונותן להם לראשונה לעמוד לבד מול הקיר. סמדר

Read More
Rav Ohad Teharlev

אור תורה: בשלח תשע”ו

אפקט נחשון בן עמינדב הרב אהד טהרלב מה פשר סמיכות קפיצתו של נחשון בן עמינדב לתוך הים לחג האילנות מדי שנה ומיהו ממשיך דרכו בדורות האחרונים? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט שבט תשע”ו, 19/01/2016 “וְאָמַר פַּרְעֹה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

Read More
Rabbi Grunstein

אור תורה: פרשת בשלח

אחדות אינה אחידות הרב יהושע גרינשטיין  יש ציפייה כללית לאחדות, אך זו מעולם לא הייתה. אפילו בקריעת ים סוף לא עברו בני ישראל בשביל אחד מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ח שבט תשע”ה, 28/01/2015 עם היינו מאוחדים”, “אם רק היה

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.