דוד סתיו

הגיור – אתגר רוחני הרב דוד סתיו יו”ר עמית, אור תורה סטון מגילת רות, שאנחנו קוראים בשבועות, עוסקת ברצון החופשי והאמתי של רות המואבייה להידבק בתורה ובעם ישראל. אכן, קבלת הגרים מהווה חלק מהותי מקיומו של עם ישראל לאורך הדורות. ברוב הגיורים שעומדים לפתחנו היום קיים היבט נוסף, והוא היותם של המתגיירים ‘מזרע ישראל’ – נקודה …

Read more