דוד סתיו

הגיור – אתגר רוחני

הגיור – אתגר רוחני הרב דוד סתיו יו”ר עמית, אור תורה סטון מגילת רות, שאנחנו קוראים בשבועות, עוסקת ברצון החופשי והאמתי של רות המואבייה להידבק בתורה ובעם ישראל. אכן, קבלת הגרים מהווה חלק מהותי מקיומו של עם ישראל לאורך הדורות. ברוב

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.