ד”ר קרן קירשנבום

Keren Kirshenbaum

התורה שבעל פה – אחריות רבנית לבעיות חברתיות

התורה שבעל פה – אחריות רבנית לבעיות חברתיות ד”ר קרן קירשנבום מלמדת במדרשת לינדנבאום לפני הרגלים, כשעלו חלקים נרחבים מהעם לבית המקדש, היה נהוג להקדים את ההגעה לירושלים ובאותה ההזדמנות להביא קרבנות חובה שהצטברו לעולה מאז הפעם האחרונה שהאדם הגיע

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.