ד"ר קרן קירשנבום
Keren Kirshenbaum

התורה שבעל פה – אחריות רבנית לבעיות חברתיות ד”ר קרן קירשנבום מלמדת במדרשת לינדנבאום לפני הרגלים, כשעלו חלקים נרחבים מהעם לבית המקדש, היה נהוג להקדים את ההגעה לירושלים ובאותה ההזדמנות להביא קרבנות חובה שהצטברו לעולה מאז הפעם האחרונה שהאדם הגיע לירושלים. המשנה במסכת כריתות מביאה מעשה מזמנו של הנשיא האחרון בבית שני, רבן שמעון בן …

Read more