הרב אהד טהרלב

Rav Ohad Teharlev

תחפושות בפורים

תחפושות בפורים הרב אהד טהרלב ראש התוכניות הישראליות, מדרשת לינדנבאום האם מותר להתחפש  בכל תחפושת בפורים או שמא ישנן תחפושות שאסור להתחפש בהם? חוץ ממצוות היום של חג הפורים נהגו ישראל להתחפש בחג הפורים ובמיוחד ילדי ישראל. הראשון שהתחפש בתנ”ך

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.