הרב אליהו בירנבוים

זמנו ושפתו של סדר פסח בתפוצות הרב אליהו בירנבוים ראש מכון ברן-עמיאל ומכון שטראוס-עמיאל ימי הפסח, מצוות החג ומנהגי הקהילות השונות, מעלים שאלות רבות בקהילות ישראל בתפוצות בכדי לנסות לשמור על אופיו של חג ועל ההלכה גם יחד. מבין השאלות הנפוצות בקהילות רבות בעולם היהודי סביב ליל הסדר, בולטות בעיקר 2 שאלות. השאלה הראשונה עוסקת …

Read more

פורים הנצחי הרב אליהו בירנבוים ראש מכון ברן-עמיאל ומכון שטראוס-עמיאל   לכל חג יש משמעות מיוחדת, אבל לחג הפורים יש משמעות נצחית. פורים הוא לא רק חג היסטורי, אלא חג משמעותי ורלוונטי לכל אחד מאתנו כיום, המדרש אומר “שכל המועדים עתידים להיבטל בימות המשיח וימי הפורים לא בטלים לעולם – שנאמר וימי הפורים האלה לא …

Read more