הרב דוד סתיו

Lag Ba’Omer: Between Reality and Essence

Lag Ba’Omer: Between Reality and Essence Rabbi David Stav Co-Chancellor, Ohr Torah Stone What happened on Lag Baomer? One of the more peculiar holidays in the Jewish calendar is Lag Baomer. Rema (Rav Moshe Isserles, 16th Century Poland) mentions this

Read More

ל”ג בעומר: בין מציאות למהות

ל”ג בעומר: בין מציאות למהות הרב דוד סתיו יו”ר עמית, אור תורה סטון מה קרה בל”ג בעומר? אחד המועדים היותר משונים שיש לנו בלוח השנה הוא ל”ג בעומר. הרמ”א אמנם מזכיר את היום הזה כיום שאין אומרים בו תחנון, ושיש

Read More

After Purim We Will Remove Our Masks

After Purim We Will Remove Our Masks Rabbi David Stav Co-Chancellor, Ohr Torah Stone “In the matter of the custom of wearing masks on Purim, and the matter of men wearing women’s clothes – there is no prohibition, since the

Read More

אחרי פורים נסיר את המסכות

אחרי פורים נסיר את המסכות הרב דוד סתיו יו”ר עמית, אור תורה סטון “ומה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אישה, אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא” (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרצו). כך כתב הרמ”א, גדול

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.