הרב יהודה נוימן

משנכנס אדר מרבים בשמחה

משנכנס אדר מרבים בשמחה הרב יהודה נוימן מנהל חט”ב אור תורה אריאל ע”ש יעקב ספירשטיין משנכנס  אדר  מרבים  בשמחה.  כולנו  רוצים  לשמוח  בכל יום מימות השנה שמחה אמיתית. שמחה מכל הלב. שמחה תמידית  שרק  מתגברת  לה  בחודש  אדר.  כשאנחנו  רואים

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.