הרב רונן בן דוד

Rabbi Ronen Ben David

ארבעת הבנים בהגדה = ארבעה כוחות בנפש האדם

ארבעת הבנים בהגדה = ארבעה כוחות בנפש האדם הרב רונן בן דוד מנהל אולפנת או”ת נווה חנה נפש האדם היא דינאמית. עצב ושמחה, אהבה ושנאה, כעס והכלה. כל אלה משמשים בה בערבוביה. יכול אדם לעצור לרגע ולשאול את עצמו “מי

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.