הרב שלמה וילק
Rabbi Shlomo Vilk

האדם נידון לחירות הרב שלמה וילק ראש ישיבת ההסדר או”ת מחנים סוגיית הפתיחה של הפרק השישי בפסחים עסוקה בשאלה אילו פעולות בהקרבת קרבן הפסח דוחים את השבת במקרה שפסח חל בשבת כמו השנה. במחלוקת מעורבים שלשה תנאים, רבי יהושע, רבי אלעזר ורבי עקיבא, שלש דמויות מהפכניות ודומיננטיות מאוד. הדיון סוער ומאוד אישי, ולעומת סוגיות אחרות …

Read more

Rabbi Shlomo Vilk

עולם הפוך ראיתי: על מגילת אסתר הרב שלמה וילק ראש ישיבת ההסדר או”ת מחנים לכל חג יש עניין אחד ומיוחד. יום דין, יום כפרה, ימי שמחה, ימי חירות, ימי תורה, ימי אור, ופורים הוא ימי מאבק. מכל הימים האחרים דומני כי דווקא המאבק מאפיין את ישראל יותר מכל. הרי הורתו של העם הזה הייתה במאבק …

Read more