וארא

אישה ופרשה: וארא תשע”ז

  ´מה בין קוצר רוח ושאר רוח´? האם לאדם או לקבוצה שנידונו לשעבוד רוחני, פיזי, קיומי, יש אפשרות לראות אופק? אורה אופנהיימר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ט טבת תשע”ז, 27/01/2017 בפתח הפרשה אלוקים שולח את משה לבשר לבני

Read More

אור תורה: וארא תשע”ו

מכת שחין, ספר איוב, ורמז מקדים אירוני הרב שמואל קליצנר    כיצד יתכן, שפעולת זריקת עפר לשמים אשר הביאה במצרים את השחין, משמשת דווקא היא את רעי איוב כדי לנחמו? פעמים שיש שאותה הפעולה יכולה דווקא היא לבטל את התוצאה

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.