ואתחנן

אור תורה: ואתחנן תשע”ו

  עשרת הדברות כמודל לזוגיות ראויה רננה בירנבוים עשרת הדברות טומנים בחובם עולם של משמעות ותשתית לבניית בית טוב יותר. על הקוד הפנימי של העם שמעניק משמעות גם לזוגיות מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ד אב תשע”ו, 18/08/2016 עשרת

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.