ויחי

אישה ופרשה: ויחי תשע”ז

  הלידה הרוחנית מעומק תחתיות בעוד על פי הראיה הקלאסית בכדי להגיע לקדושה צריך להתרחק מהטומאה, מלמדת אותנו הפרשה שדווקא בעומק התחתיות של מצרים, מהמקום של השפלות והטומאה, יעקב הגיע לקדושה. רננה בירנבוים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט”ו

Read More

אור תורה: ויחי תשע”ו

ברכה לשניים ברכה לשנים הרב בנג’י מאיירס    כהורים וכמחנכים, חשוב מאוד שנפתח בילדנו שתי תכונות: לחיות באחווה עם אחיהם ושגם בשעת מחלוקת לזכור שכולנו “בני איש אחד”. והשניה: לעמוד אל מול השפעות חיצוניות מדור פרשת השבוע של אתר כיפה,

Read More
Oriya Mevorach

אור תורה: פרשת ויחי

בני הצעיר, האם אני בכלל מכיר אותך? אוריה מבורך ספר בראשית שנחתם השבוע בפרשת ויחי, ניחן בכל התכונות שאנו מוצאים ביצירת מופת. ניתן לקרוא אותו כסיפור קצר, כנובלה, כתסריט, לצפות בו כבמחזה ולהאזין לו כסימפוניה שכולה שיר מדור פרשת השבוע

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.