ויצא

אישה ופרשה: ויצא תשע”ז

  הרצון לתת, הרצון לקבל גאולה טברסקי בבקשתו של יעקב שה´ יקיים את שזה עתה הבטיח לו, טמונה ההבנה שכל ברכה מצריכה שני מרכיבים – את הרצון לתת ואת הרצון לקבל. מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ח כסליו תשע”ז,

Read More
rabbi chaim navon

אור תורה: ויצא תשע”ו

הפרידה הסופית מעובדי האלילים הרב חיים נבון   התפילה היא קודם כל מפגש אינטימי בין האדם לאלוקים. התוכן של התפילה כולל בקשה ותחינה לאלוקים, אך מהות התפילה גלומה קודם כל בעצם הפנייה לאלוקים, ורק אחר כך בתוכן מדור פרשת השבוע

Read More

אור תורה: פרשת ויצא

הניגודיות והקשר של רחל ולאה יונת למברגר הזהות של שתי הנשים, הניגודים והדינמיקה הבלתי נמנעת ביניהן, מולידות מערכת יחסים של שתי אימהות האומה. היא משליכה על משמעות האימהות בתודעת האומה הישראלית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה,ד כסליו תשע”ה, 26/11/2014

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.