ויקהל

אור תורה: ויקהל תשע”ו

“חכמת נשים בנתה ביתה” עו”ד תמר אודרברג האם מלאכת טווית החוטים מוזכרת לשבח או לגנאי ומהו הקשר העמוק של מלאכה זו לתענית אסתר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ג אדר א´ תשע”ו, 03/03/2016 “וכל אשה חכמת לב בידיה טוו

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.