ויקרא

אישה ופרשה: ויקרא תשע”ז

  פרשת הקריאה עוד טרם המילים נאמרות, מקדימה אותן ההרגשה הקיימת בתוכנו היוצרת שדר פנימי שמלווה את הדיבור. בפרשת ויקרא, אותו שדר פנימי שמלווה את הקריאה הינו האמונה כי בכל פן של המציאות שסביבנו טמונה הנקודה העליונה והטובה והזדמנות לקשר

Read More
Yisrael Avital

אור תורה: ויקרא תשע”ו

חוצפה – זה טוב או רע? ישראל אביטל על טיבה של החוצפה בעקבתא דמשיחא וכיצד היא קשורה למהפכת המידע שאנו חווים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ז אדר ב´ תשע”ו, 17/03/2016 בעל הטורים אומר על הפסוק הפותח את חומש

Read More

אור תורה: פרשת ויקרא

אלוקים מחפש את האדם והאדם מחפש את אלוקים הרב אליהו בירנבוים הקב”ה איננו מצפה רק שאדם יפנה אליו ויקרא לו, אלא הוא פותח וקורא לאדם. הקב”ה אינו פסיבי. בעולם אלא מגלה את נוכחותו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ח אדר

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.