ויקרא

  פרשת הקריאה עוד טרם המילים נאמרות, מקדימה אותן ההרגשה הקיימת בתוכנו היוצרת שדר פנימי שמלווה את הדיבור. בפרשת ויקרא, אותו שדר פנימי שמלווה את הקריאה הינו האמונה כי בכל פן של המציאות שסביבנו טמונה הנקודה העליונה והטובה והזדמנות לקשר אל ה´ ואל עמי קרן פיירמן מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ג ניסן תשע”ז, …

Read more

Yisrael Avital

חוצפה – זה טוב או רע? ישראל אביטל על טיבה של החוצפה בעקבתא דמשיחא וכיצד היא קשורה למהפכת המידע שאנו חווים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ז אדר ב´ תשע”ו, 17/03/2016 בעל הטורים אומר על הפסוק הפותח את חומש ויקרא: “אל”ף דויקרא זעירא, שמשה לא רצה לכתוב אלא “ויקר” כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא …

Read more

אלוקים מחפש את האדם והאדם מחפש את אלוקים הרב אליהו בירנבוים הקב”ה איננו מצפה רק שאדם יפנה אליו ויקרא לו, אלא הוא פותח וקורא לאדם. הקב”ה אינו פסיבי. בעולם אלא מגלה את נוכחותו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ח אדר תשע”ה, 19/03/2015 הספר השלישי בתורה פותח במילה שהיא בעלת משמעות עמוקה ורחבה: “ויקרא”. שמו של …

Read more