וישב

אישה ופרשה: וישב תשע”ז

  תשומת לב לפרטים הקטנים שמרית בודקוב סיפור חיים ארוך שמקופל בתוך פסוק אחד אותו אנו קוראים מידי יום חמישי, מלמד אותנו שיעור חשוב על הצורך לשים לב גם לפרטים הקטנים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ב כסליו תשע”ז,

Read More
Rabbanit Nomi Berman

אור תורה: וישב תשע”ו

בני יעקב מבקשים לשבת בארץ בשלווה נעמי ברמן   גם היום כאשר עם ישראל מבקש לשבת בארץ בשלווה, קמים רוגזם של גורמים שונים. הכבישים נהיו מלחמה, אנחנו רואים חיילים בכל פינה. ולמרות זאת, למול עינינו יש ניסיון בלתי פוסק להמשיך בחיים

Read More

אור תורה: פרשת וישב

חטא מכירת יוסף הרב שוקי רייך לאחד מחטאי עם ישראל המתהווה של מכירת יוסף לא מצינו יום ציון מיוחד כמו הכפרה על חטא העגל, למרות שמדובר בחטא שבין אדם לחברו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ח כסליו תשע”ה, 10/12/2014 הבוחן

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.