וישלח

אישה ופרשה: וישלח תשע”ז

  השבת הברכה הגנובה חנה גודינגר (דרייפוס) על מפגש אחים מחודש, החלפת תפקידים והרצון להשיב את שנגנב מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט”ז כסליו תשע”ז, 16/12/2016 לפני שבועיים קראנו על סיפור גניבת הברכות בו מתחפש יעקב לאחיו הגדול, וכך

Read More

אור תורה: וישלח תשע”ו

בין הלאומי לפרטי – הבדל ההשקפה בין יעקב לבניו יצחק גרינוולד   גם אנחנו “בני ישראל”, נעים על הציר הזהותי בין הלאומי לפרטי. מרגישים לפעמים “בני יעקב”, בתוך המשפחה הפרטית והאינטימית משתדלים לחיות חיים של שגרה ונורמליות, מוכנים ודרוכים, לעטוף בכל

Read More

אור תורה: פרשת וישלח

כי שרית עם אלוהים – ועם אנשים – ותוכל ינון אחימן לקראת חזרתו של יעקב לבית אל, חל שינוי דרמטי. יעקב עובר תהליך ומכיר בכך שחווה התגלות ישירה של אלוהים ולא רק התגלות על ידי מלאכים. גם היום חשוב שנכיר

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.