חוקת

אור תורה: חוקת תשע”ו

  באר מים חיים- למה התרגז משה? מאירה וולט-מארק מדוע התרגז משה במי מריבה? מה גרם לו לברוח עם אהרן לאהל מועד ולפול על פניו? הרי אין זו הפעם הראשונה בתורהבה בני ישראל מתלוננים! מדור פרשת השבוע של אתר כיפה,

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.