חנה גודינגר דרייפוס

הכנה למתן תורה – תובנות מסדר הקרבנות

הכנה למתן תורה – תובנות מסדר הקרבנות חנה גודינגר (דרייפוס) ראש בית המדרש, מדרשת לינדנבאום העובדה ששבועות היא חג מתן תורה נשארת עלומה בפסוקים, אין שום אמירה מפורשת המקשרת בין מועד זה, ו’ בסיוון, לרגע האדיר בו הקב”ה מתגלה אל עם

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.