חנה גודינגר דרייפוס

הכנה למתן תורה – תובנות מסדר הקרבנות חנה גודינגר (דרייפוס) ראש בית המדרש, מדרשת לינדנבאום העובדה ששבועות היא חג מתן תורה נשארת עלומה בפסוקים, אין שום אמירה מפורשת המקשרת בין מועד זה, ו’ בסיוון, לרגע האדיר בו הקב”ה מתגלה אל עם ישראל ונותן לנו את התורה. יתרה מכך, אפילו התאריך עצמו לא נזכר בפשטי הפסוקים, אלא …

Read more