יונת למברגר

מצוות ביכורים: מגמות שוויוניות? של מי? יונת למברגר מנהלת אולפנת או”ת אוריה בעיון במצוות הביכורים עולות שאלות רבות באשר למעמד הכהנים ותפקידם בקיום מצווה זו. ברצוני לטעון כי חלו שינויים במעמד הכהונה וכי מצוות ביכורים מבטאת מגמות שוויוניות שבמרכזן מבוטא רצון העם להיות שותף יותר בעבודת הקודש. מצוות ביכורים מוטלת על היחיד. המשנה אומרת: “יורד …

Read more