יתרו

  שומרים על קשר משה רוצה שכל אחד מעם ישראל יחווה את הקשר הכי ישיר שניתן מול הקב”ה, כמו שהוא זכה לעשות. וכך הוא מוצא עצמו הדיין היחיד לעם ישראל ועומד בפניה דילמה אל מול הצורך למערכת משפט יעילה ומסודרת. סאלי מאיר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ שבט תשע”ז, 16/02/2017 פרשת יתרו פותחת …

Read more

הדרך בה חיפש יתרו את הקשר ליהדות הרב יעקב פישר אנשים זקוקים לקשר ולמגע אנושי, משוועים לאכפתיות מן הזולת ומן החברה, רוצים שיקשיבו להם. כך בכל העולם, כך הטבע והפסיכולוגיה של המין האנושי, אלא שבישראל עוד יותר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ז שבט תשע”ו, 27/01/2016 לפני זמן מה העניקו לי ילדי מתנה – …

Read more

הסמיכות בין עמלק ויתרו הרב יצחק בלאו  יש דברים שליליים בעולם, אבל יש גם דברים מאד חיוביים. יש יהודים הרואים את כל עולם הנכרי כעמלק וכדבר מכוער, מדובר בטעות חמורה שאינם מכירים באנשים טובים באומות ובטוב של התרבות הכללית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט”ז שבט תשע”ה, 05/02/2015 “וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את …

Read more