מצורע

אור תורה: מצורע תשע”ו

מהפכת השקיפות של הצרעת הרב בראון דסברג ביתו של האדם, בגדיו ועורו מחפים עליו ויוצרים חיץ בינו ובין החוץ. הצרעת שוברת את המחיצות ויוצרת מצב של שקיפות. מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ו ניסן תשע”ו, 14/04/2016  כאשר ציירים רוצים לצייר

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.