מקץ

אישה ופרשה: מקץ תשע”ז

  התשובה- תתחילו להקשיב עו”ד תמר אודרברג “אשמים אנחנו”: הגעתם של האחים למצרים מביאה עמה את תחילתו של תהליך חזרתם בתשובה, ומזמנת לנו את אחד מכללי היסוד של המשפט העברי – הצורך לשמוע ולהקשיב האחד לשני מדור פרשת השבוע של

Read More

אור תורה: מקץ תשע”ו

הנר השמיני הנוסף של חנוכה מסמל את היציאה החוצה הרב יהודה נוימן   דווקא בימים כאלה אסור להסתגר בתוך המסגרת החיובית, שכן הרוחות השליליות המנשבות בחוץ עלולות לחדור פנימה. צריך לצאת החוצה ולהפיץ אור, ורק אז אפשר לשמור על האור

Read More
Chana Asis

אור תורה: פרשת מקץ

חלומות מחוללים מציאות חנה עסיס בעלי החזון הגדולים הונחו על ידי החלום. כמחנכים והורים, שומה עלינו לחשוף את חלומותיהם של ילדינו ותלמידינו ולעיתים אף לסייע ביצירתם מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ה כסליו תשע”ה, 17/12/2014 סיפור יוסף ואחיו הוא אחד

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.