ןאתחנן

אור תורה: ואתחנן

הדרך הנכונה לאהבת אלוקים הרב ד”ר מיכאל בן אדמון כיצד ניתן לבקש מהאדם התייחסות של אהבה כלפי האלוקים? איך האדם יוכל לתרגם את ההתמסרות, ההתבטלות, את הערנות החושנית שהוא חש כלפי המין השני למנת חלקה של אהבת אלוקים? דומה שמונח

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.