נטע לדרברג

  “המלך בשדה” – משהו על היתרון שבחיסרון  הרבנית נטע לדרברג מנהלת שלוחת מתת-כרמיאל, מדרשת או”ת לינדנבאום    היגד חסידי נודע המתנגן רבות ונתפס כמשקף את רוחו של חודש אלול, הוא ‘המלך בשדה’. הבנה על פיה בחודש אלול חודש התשובה והרחמים ישנה קירבה רבה בין הקב”ה לנבראיו. החיסרון של אלול כזמן אימה ויראה, בו ‘הדגים …

Read more