ניצבים

Keren Kirshenbaum

אור תורה: ניצבים

החשיבות של חודש אלול בקשר בין ישראל לאלוקים ד”ר קרן קירשנבום   בחודש אלול (אני לדודי ודודי לי) מתבוננים אנו על קשר הנישואין שלנו עם הקב”ה ומנסים לתקן, לשפר לחזור בתשובה, לעבוד את ה´ מתוך התלהבות ולא מתוך הרגל מדור פרשת

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.