סאלי מאיר

Rabbanit Sally Mayer

תשליך במבט שני

  רק להשליך את החטאים בים וזהו? תשליך במבט שני  הרבנית סאלי מאיר משגיחה רוחנית של תוכנית חו”ל ע”ש מריה ויואל פינקל, מדרשת או”ת לינדנבאום מנהג אמירת תשליך הוא מאד נפוץ בעם ישראל – בראש השנה אחר הצהריים, מתכנסים ליד

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.