עברית

כי שרית עם אלוהים – ועם אנשים – ותוכל ינון אחימן לקראת חזרתו של יעקב לבית אל, חל שינוי דרמטי. יעקב עובר תהליך ומכיר בכך שחווה התגלות ישירה של אלוהים ולא רק התגלות על ידי מלאכים. גם היום חשוב שנכיר בתהליך זה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”א כסליו תשע”ה, 03/12/2014 פעמיים משנים ליעקב את …

Read more

הניגודיות והקשר של רחל ולאה יונת למברגר הזהות של שתי הנשים, הניגודים והדינמיקה הבלתי נמנעת ביניהן, מולידות מערכת יחסים של שתי אימהות האומה. היא משליכה על משמעות האימהות בתודעת האומה הישראלית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה,ד כסליו תשע”ה, 26/11/2014 רחל ולאה- סימביוזה שראשיתה לא כאחריתה בפרשת ויצא אנחנו פוגשים שתי נשים, אשר למרות הישות …

Read more

החינוך השוויוני הוציא את עשיו איש שדה ויעקב כאיש תם הרב יוני הולנדר כשגדלו הנערים התגלו הבדלים עצומים ביניהם. חינוך שוויוני אפילו באותו הבית לא מבטיח תוצאות זהות. חנוך לנער על פי דרכו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ו חשון תשע”ה, 19/11/2014 “ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב …

Read more

לא ניתן לבנות עתיד ללא עבר הרב שראל רוזנבלט האם העובדות ההיסטוריות הן חסרות משמעות? האם אין כל ערך לאמת היסטורית? השורה התחתונה בפרשת חיי שרה ברורה: לא ניתן לבנות עתיד ללא עבר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט חשון תשע”ה, 12/11/2014 היותי בכנס בין-לאומי ובין-דתי בארה”ב בקיץ שעבר, הרצה בפנינו פרופסור המתמחה בסכסוכים על רקע …

Read more

Rabbanit Nomi Berman

אברהם מתווכח עם אלוקים דווקא מתוך מקום של אמונה נעמי ברמן שיחתו של אברהם אבינו וניסיונו לסנגר על סדום היא ציון דרך בסיפורו של עם ישראל. התמיהה של “השופט כל הארץ לא יעשה משפט” תעלה שוב ושוב לצאצאיו של אברהם אבינו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ב חשון תשע”ה, 05/11/2014 השופט כל הארץ לא …

Read more

מחשב מסלול מחדש הרב רונן בן דוד משך אלפי שנות גלותנו לא הפסקנו לרגע אחד לעסוק באמונה בקב”ה ובכמיהה לשיבת ציון. דווקא כיום, כשרוב עם ישראל חי בא”י עומדים אנו בפני אתגרים מורכבים שכמוהם לא ידענו בעבר בעוצמות כאלה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ה חשון תשע”ה, 29/10/2014 אדם היוצא לדרך ארוכה צריך להגדיר שני …

Read more

Rabbi Shlomo Vilk

סופם של בני האלוהים הוא בבל הרב שלמה וילק פרשתנו א-להים נוקט בשיטה חדשה, במקום להשמיד או לגרש, א-להים מעצים יותר, וככל שהדעת גדלה, המחלוקת מתרבה, השפות מתבלבלות ושער השמים הופך לבלבול אחד גדול – בבלר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ח תשרי תשע”ה, 22/10/2014 הנסיון של אנשי העמקים שבין הפרת והחידקל לעלות השמיימה …

Read more

Photo: Chaim Snow

 מקומו של האדם בעולם הרב שלמה ריסקין  לאחר כל שלב במעשה הבריאה מופיעה אמירה שיש בה משום שיפוט ערכי: “וַיַּרְא אֱ-לֹהִים כִּי טוֹב”. יוצא מכלל זה הוא תיאור בריאת האדם, הנעדר את האמירה הזו. מדוע? הרב שלמה ריסקין מסביר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט תשרי תשע”ה, 13/10/2014 חכמי ימי הביניים מציינים ארבע דרגות …

Read more