פסח
Rav Ohad Teharlev

פסח שלפני פסח הרב אהד טהרלב כשאנו מעמיקים במקראות העוסקים בסיפור לוט והמלאכים בסדום, ניתן למצוא מקבילות רבות ונושאים משותפים בינם לבין סיפור פסח מצריים.מה פשרם של רמזי פסח כבר בספור סדום? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ב ניסן תשע”ה, 01/04/2015 חג הפסח הינו חג שאנו חוגגים בעקבות אירוע היסטורי מכונן שקרה לעמנו – יציאת …

Read more