פקודי

גיבוי בענן הרב בועז פש על הדמיון בין הענן הווירטואלי שעליו אנו מגבים את חומרינו לענן שמכסה את אוהל מועד בפרשת פקודי מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ל אדר א´ תשע”ו, 10/03/2016 חייבים לגבות את הכול בענן. ככה לימד אותי הבן שלי. כי אם לא מגבים עלולה כל העבודה ללכת לאיבוד. איפה נמצא הענן …

Read more