פקודי

אור תורה: פקודי תשע”ו

גיבוי בענן הרב בועז פש על הדמיון בין הענן הווירטואלי שעליו אנו מגבים את חומרינו לענן שמכסה את אוהל מועד בפרשת פקודי מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ל אדר א´ תשע”ו, 10/03/2016 חייבים לגבות את הכול בענן. ככה לימד

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.