צו

Rabbanit Sally Mayer

אור תורה: צו תשע”ו

תודה מאז ומתמיד סאלי מאיר מדוע קרבן התודה מכיל כמויות גדולות של לחם ונאכל בחיפזון גדול וכיצד ברכת הגומל ממלאת את מקומו לאחר שחרב בית מקדשנו? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ג אדר ב´ תשע”ו, 23/03/2016 בפרשת צו מתארת

Read More

אור תורה: פרשת צו

נקי ומאושר הרב אבי מנצורה מהי פעולת הסרת הדשן במקדש ומדוע כדאי לחייך גם במהלך מאמצי הניקיונות המפרכים לפסח מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ו ניסן תשע”ה, 26/03/2015 בבוקרו של חג הפורים השנה נאנחה אשתי על עומס העבודה בהכנת משלוחי

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.