קנת ברנדר

נשיא חדש לרשת אור תורה סטון

נשיא חדש לרשת אור תורה סטון הרב ד”ר קנת’ ברנדר, סגן נשיא ישיבה יוניברסיטי, נבחר לנשיא החדש וראש הישיבה של רשת אור תורה סטון, ויחליף בקיץ הבא את הרב שלמה ריסקין, מייסד וראש הרשת בשלושת העשורים האחרונים חילופי גברא היסטוריים

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.