רבנית רחל וכטפוגל

תפילת האמהות הרבנית רחל ריינפלד-וכטפוגל   רבנית המדרשה התיכונוית “אור תורה סטון” ע”ש ג’ני ספירשטיין ביומיים חג של ראש השנה אנחנו קוראים בתורה על לידת יצחק ועקידתו. סיפור הלידה שבקריאה ביום הראשון משמשת מעין “הכנה” לרגע האמת של ניסיון אברהם בעקידת בנו שבקריאה של היום השני. סיפור ההשתוקקות לילד, לידתו וגידולו מגבירים את הבנת עוצמת …

Read more