רבנית רחל וכטפוגל

תפילת האמהות

תפילת האמהות הרבנית רחל ריינפלד-וכטפוגל   רבנית המדרשה התיכונוית “אור תורה סטון” ע”ש ג’ני ספירשטיין ביומיים חג של ראש השנה אנחנו קוראים בתורה על לידת יצחק ועקידתו. סיפור הלידה שבקריאה ביום הראשון משמשת מעין “הכנה” לרגע האמת של ניסיון אברהם

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.