רב אוהד טהרלב

Rav Ohad Teharlev

“ויזכור אלהים”

  “ויזכור אלהים” הרב אוהד טהרלב ראש מדרשת לינדנבאום, תכניות ישראליות לזכרון יש מקום של כבוד בימים הנוראים. ראשית הימים הנוראים נקראים בשם ‘ימי הזיכרון’ בעיקר בגלל חג ראש השנה שנקרא בלשונה של התורה “יום הזיכרון” או “זכרון תרועה”. שנית,

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.