רב חיים נבון

מלך השמש בבגדי לבן

  מלך השמש בבגדי לבן הרב חיים נבון ר”מ במדרשת או”ת לינדנבאום כשאנו מדברים על “מלך השמש”, אנו מתכוונים בדרך כלל ללואי הארבע עשרה. אך המהר”ל חשב שכל אדם הוא “מלך השמש”. כך כתב המהר”ל: “וכמו שהשמש הוא מלך, גם

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.