רב עולמי

Rabbi Eliahu Birnbaum

תור חדש, “רב עולמי”, בעיתון מקור ראשון

מאמר הפתיחה למדור החדש של הרב אליהו בירנבאום (העומד בראש תוכניות שטראוס-עמיאל להכשרת רבנים וברן-עמיאל  להכשרת מחנכים), “רב עולמי”, שיופיע אחת לשבועיים במוסף השבת של העיתון מקור ראשון 

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.