רב שלמה וילק
Rabbi Shlomo Vilk

  ימי פרידה הרב שלמה וילק ראש ישיבת הסדר “אור תורה מחנים” ע”ש יוסף וליילה אפלבאום הימים הללו אינם רק ימי תחיה, תחילת שנה וברכותיה, אלא גם ימי פרידה מן השנה שעברה וקללותיה. איננו מקווים רק כי תחל שנה וברכותיה, אלא מאחלים גם כי נדע להיפרד ממה שהיה ואיננו עוד, מן השנה שעברה וקללותיה. מאה …

Read more