רונן בן דוד

על חוויית מתן תורה בשבועות של שנות האלפיים

נתן לנו תורת אמת: איזו תורה ואיזו אמת? על חוויית מתן תורה בשבועות של שנות האלפיים הרב רונן בן דוד מנהל אולפנת או”ת נוה חנה במקום הקדמה: על התורה ועל האמת מאות רבות בשנים מברך היהודי העולה לתורה את הקב”ה,

Read More

אור תורה: פרשת לך לך

מחשב מסלול מחדש הרב רונן בן דוד משך אלפי שנות גלותנו לא הפסקנו לרגע אחד לעסוק באמונה בקב”ה ובכמיהה לשיבת ציון. דווקא כיום, כשרוב עם ישראל חי בא”י עומדים אנו בפני אתגרים מורכבים שכמוהם לא ידענו בעבר בעוצמות כאלה מדור

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.