רונן בן דוד

נתן לנו תורת אמת: איזו תורה ואיזו אמת? על חוויית מתן תורה בשבועות של שנות האלפיים הרב רונן בן דוד מנהל אולפנת או”ת נוה חנה במקום הקדמה: על התורה ועל האמת מאות רבות בשנים מברך היהודי העולה לתורה את הקב”ה, אשר נתן לנו את תורתו, שהיא תורת אמת. החוויה היסודית שלנו היא שהקב”ה אמת, חותמו …

Read more

מחשב מסלול מחדש הרב רונן בן דוד משך אלפי שנות גלותנו לא הפסקנו לרגע אחד לעסוק באמונה בקב”ה ובכמיהה לשיבת ציון. דווקא כיום, כשרוב עם ישראל חי בא”י עומדים אנו בפני אתגרים מורכבים שכמוהם לא ידענו בעבר בעוצמות כאלה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ה חשון תשע”ה, 29/10/2014 אדם היוצא לדרך ארוכה צריך להגדיר שני …

Read more