רננה בירנבוים

משמעות האוכל בפסח

הקשר בין תכניות טלוויזיה העוסקות באוכל ואכילה בפסח רננה בירנבוים מנהלת אולפן הגיור אור תורה סטון ומכון להכשרת מחנכות ע”ש קלאודיה כהן בשנים האחרונות עולות וצצות כפטריות אחרי הגשם, תכניות טלוויזיה העוסקות באוכל: מאסטר שף, משחקי השף, אוכל לשבת וכו’.

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.