שלח לך

אור תורה: שלח לך

היה נכון יותר לשלוח נשים כמרגלות רננה בירנבוים המרגלים הבינו את תפקידם באופן שונה מזה שראה אותו משה. מה הייתה המטרה של השליחות, והאם היא בכלל הייתה הכרחית? ועל היתרונות של מנהיגות נשית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ג

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.