שלח לך

היה נכון יותר לשלוח נשים כמרגלות רננה בירנבוים המרגלים הבינו את תפקידם באופן שונה מזה שראה אותו משה. מה הייתה המטרה של השליחות, והאם היא בכלל הייתה הכרחית? ועל היתרונות של מנהיגות נשית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ג סיון תשע”ה, 10/06/2015 פרשת שלח היא פרשה טראגית. משה שלח מרגלים לארץ כנען לפני הכיבוש …

Read more