שמיני

אור תורה: שמיני תשע”ו

אש אוכלה הרב רונן בן דוד מהיכן נובע הרצון לקיצור תהליכים במציאות וכיצד ניתן לנווט את הלהט החיובי ואת הכוונות הטובות ללא הפיכתם ללהט החרב המתהפכת מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ אדר ב´ תשע”ו, 30/03/2016 כולנו רוצים שיהיה

Read More
Rabbi Baruch Kehat

אור תורה: שמיני

עבודת ה´ אינה תלויה ברגשות הלב בלבד הרב ברוך קהת מעשה בני אהרון ומותם בגלל אש זרה דומה מאד למעשה עדת קורח, אבל יש הבדל עצום ביניהם. עלינו ללמוד איך להשתמש בחוכמת התורה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט ניסן

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.