תולדות

“ויאהב יצחק את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב” רותי היילמן כל זמן שהיו יעקב ועשיו קטנים, הייתה תמימות דעים בין רבקה ויצחק, אולם כאשר “גדלו הנערים” והתנהגותם לא הייתה כמצופה, אז נתגלעו הוויכוחים ביניהם בחינוך הבנים. על הורות וחינוך בפרשת תולדות מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, א כסליו תשע”ז, 01/12/2016 הסוגיות החינוכיות המתגלות בפרשת …

Read more

עשיו- אנטי גיבור או גיבור בעל כורחו? יונת למברגר   עשיו המקראי עובר שינוי תדמיתי. הוא מוצג במקרא באופן שונה מזה שהוא מוצג בחז”ל, וגם בשירה העברית הוא עובר שינוי מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ל חשון תשע”ו, 12/11/2015 עשיו הוא האנטי גיבור של פרשת תולדות. אנטי גיבור בעל כורחו. עשיו מחליט למכור את …

Read more

החינוך השוויוני הוציא את עשיו איש שדה ויעקב כאיש תם הרב יוני הולנדר כשגדלו הנערים התגלו הבדלים עצומים ביניהם. חינוך שוויוני אפילו באותו הבית לא מבטיח תוצאות זהות. חנוך לנער על פי דרכו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ו חשון תשע”ה, 19/11/2014 “ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב …

Read more