תולדות

אישה ופרשה: תולדות תשע”ז

“ויאהב יצחק את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב” רותי היילמן כל זמן שהיו יעקב ועשיו קטנים, הייתה תמימות דעים בין רבקה ויצחק, אולם כאשר “גדלו הנערים” והתנהגותם לא הייתה כמצופה, אז נתגלעו הוויכוחים ביניהם בחינוך הבנים. על הורות וחינוך בפרשת

Read More

אור תורה: תולדות תשע”ו

עשיו- אנטי גיבור או גיבור בעל כורחו? יונת למברגר   עשיו המקראי עובר שינוי תדמיתי. הוא מוצג במקרא באופן שונה מזה שהוא מוצג בחז”ל, וגם בשירה העברית הוא עובר שינוי מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ל חשון תשע”ו, 12/11/2015

Read More

אור תורה: פרשת תולדות

החינוך השוויוני הוציא את עשיו איש שדה ויעקב כאיש תם הרב יוני הולנדר כשגדלו הנערים התגלו הבדלים עצומים ביניהם. חינוך שוויוני אפילו באותו הבית לא מבטיח תוצאות זהות. חנוך לנער על פי דרכו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ו חשון

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.