תזריע

RIVKY YISRAELI

אור תורה: תזריע תשע”ו

האם זה רע להיות טמא? רבקי ישראלי טומאה וטהרה מבטאות מערכת יחסים שגרתית שבין אדם לבוראו. מסתבר שלמרחק שיוצרת הטומאה יש תפקיד שיש לנצל אותו. מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ז אדר ב´ תשע”ו, 06/04/2016 ספר ויקרא, או בשמו

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.