תצוה

אישה ופרשה: תצוה תשע”ז

  על בגדים ופנימיות הסמיכות בין עיסוק הפרשה בשמן המאור לבין עיסוקה בבגדי הכהונה, מאיר את עיננו לקשר בין הבגד לנפש – בין הפנים והחוץ, ובין פרשת תצווה לפורים תחיה הורביץ מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”א אדר תשע”ז,

Read More
Rabbi Baruch Kehat

אור תורה: תצוה תשע”ו

על תפקידו של מזבח הקטורת הרב ברוך קהת מהו ההבדל בין משכן של מעלה למשכן של מטה ומדוע ציווי מזבח הקטורת אינו נמצא במקומו הטבעי? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט אדר א´ תשע”ו, 18/02/2016 “וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

Read More
Yigal Klein

אור תורה: פרשת תצוה

השמחה זה עניין של נקודת מבט יגאל קליין   מדוע נסמכו ימי אדר לפרשה העוסקת בכלי המשכן? האם אפשר לתחזק שמחה תמידית, ומה המקור לשמחה ביהדות? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ו’ אדר תשע”ה, 25/02/2015 בימים אלה, הילדים מתחפשים בבתי

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.